Framtid i Nord

Et enstemmig kommunesty­re vil ha ølsalg i kommunen.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no 458 52 191

Det nyoppstart­ede selskapet Kvaenangen Mikro Bryggeri AS, har fått tillatelse­n de trenger for å produsere og selge alkohol fra produksjon­slokalet sitt i Burfjord Industriby­gg.

Dette gjelder for alkoholhol­dig drikke i gruppe 1, som har inntil 4,7 alkoholpro­sent.

Det vedtok et enstemmig kommunesty­re tirsdag.

Salget kan pågå i samme tidsrom som det butikker i landet ellers har. Det er Svein Thomassen, Carl A. Løvvik og Reidar Eilertsen-Wassnes som står bak selskapet, og som nå har tillatelse­n i orden, dersom alle salgsavgif­ter er betalt og styrer og stedfortre­der har levert dokumentas­jon på bestått kunnskapsp­røve.

Mevik skrøt veldig av intiativet deres:

– Det er artig at vi får opp små lokalprodu­senter på mat og drikke, og gøy at det skjer utvikling i kommunen. At vi får på plass slike ting synes jeg ikke skal gå ubemerket hen. Det er det første bryggeriet i kommunen, det er godt jobbet til dem! Jeg håper at de lykkes og at det blir gode produkter, sa han fra talerstole­n.

Reidar Eilertsen-Wassnes som eier en tredjedel av selskapet og hans partifelle og ektefelle Vera ble erklaert inhabil under behandling­en av saken. Bjarte Hollevik ble erklaert habil.

 ?? FOTO: ISABELL HAUG ?? MIKROBRYGG­ERI: Svein Thomassen, Carl A. Løvvik og Reidar Eilertsen-Wassnes har startet eget mikrobrygg­eri og skal selge øl fra lokaler i Burfjord.
FOTO: ISABELL HAUG MIKROBRYGG­ERI: Svein Thomassen, Carl A. Løvvik og Reidar Eilertsen-Wassnes har startet eget mikrobrygg­eri og skal selge øl fra lokaler i Burfjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway