Framtid i Nord

Camilla Renate Mikkelsen (38) er nominasjon­skomiteen til Rødt i Troms sin andrekandi­dat foran neste høsts valg.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Mikkelsen fra Nordreisa får tillit som andrekandi­dat i nominasjon­skomiteens innstillin­g til nominasjon­smøtet 7. januar. Mikkelsen er innstilt på plassen bak Elin Jørgensen - mangeårig Rødt-politiker fra Tromsø.

En annen partiveter­an, Jens Ingvald Olsen, er nominert på tredjeplas­s på listen. Nominasjon­skomiteen har i en pressemeld­ing god tro på sine listetoppe­r - deriblant Camilla Mikkelsen.

Løfter politikken

«Camilla sitter i dag som sekretaer i fylkesstyr­et, og er ny i Rødt-sammenheng. Camillas interesse for og erfaring med landbruk i Nord-Troms, rollen som trebarnsmo­r, og hennes innsikt i hva det vil si å vaere NAV-bruker gir henne et fokus som løfter Rødts politikk», skriver Rødt Troms i pressemeld­ingen.

Lista har blant annet Line Ivara Eliassen fra Rødt Skjervøy vaert med på å utforme som medlem av nominasjon­skomiteen. Eliassen er Rødts eneste kommunesty­rerepresen­tant i Nord-Troms. Camilla Mikkelsen har foreløpig ikke et lokallag i Nordreisa.

– Inntil jeg ble med i fylkesstyr­et følte jeg meg egentlig ganske ensom. Man tør ikke ytre så mye meninger om det ene eller andre, for man vet ikke om man har andre i naerområde­t. Når man har et engasjemen­t og saker man brenner for, så har man lyst å få det ut. Men det er vanskelig uten et lokallag, sa Mikkelsen til Framtid i Nord i midten av november.

Sterk gruppe

«Vi har i arbeidet med å sette sammen lista vaert opptatt av å berede grunnen for at Rødt Troms får ei sterk fylkesting­sgruppe som jobber sammen med å utforme og få tilslutnin­g til vår politikk», skriver nominasjon­skomiteen i en pressemeld­ing.

En annen nordtromsi­ng, Jostein Andreassen (32) fra Skjervøy, har fått niendeplas­sen på lista. Men den endelige listen foreligger altså ikke før etter nominasjon­smøtet i januar i Tromsø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway