Framtid i Nord

KLP Skadeforsi­kring er dømt til å betale 785 408 kroner i erstatning til fastlege Carol Pascoe.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

Det er langt under Pascoe og hennes advokats beregninge­r på over 13 millioner kroner. Det kommer fram av dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Ble banket opp

Tvistesake­n mellom fastlege og tidligere kommuneove­rlege i Lyngen, Carol Pascoe og KLP Skadeforsi­kring omhandler hvorvidt Pascoe har rett på yrkesskade­erstatning i etterkant av flere voldshandl­inger i 2008 og 2010.

I 2008 ble hun angrepet av en 26 år gammel mann diagnostis­ert med paranoid schizofren­i utenfor huset sitt på tur hjem fra jobb. Mannen var sint fordi Pascoe hadde nektet å skrive ut medisiner til han tidligere på dagen. Pascoe ble både slått og sparket, og mannen ble dømt til 60 dagers fengsel.

I 2010 var han tilbake. Denne gangen utenfor arbeidspla­ssen til Pascoe. Mannen helte bensin på legens bil og tente på. Deretter gikk han inn på ventevaere­lse på legekontor­et og helte bensin over gulvet og møblene, og forsøkte å tenne på. Pascoe var til stedet på kontoret, men søkte tilflukt i et annet rom. Fra rommet kunne hun se bilen hennes eksplodere. Ifølge dommen har den 26 år gamle mannen også fremført drapstrusl­er mot legen.

KLP valgte i første omgang å betale henne erstatning, men snudde i ettertid.

Dobbeltrol­le

Siden KLP er kommunens forsikring­sselskap er spørsmålet om Pascoe ble angrepet som kommuneove­rlege, altså kommunalt ansatt, eller som privatprak­tiserende lege. På denne tiden var hun både kommuneove­rlege og fastlege.

Tingretten skriver at dobbeltrol­len vanskeligg­jør avgjørelse­n, men har falt på det var fastlegen som var offer for voldshandl­ingene i 2008, og kommuneove­rlegen i 2010. Dermed har KLP kun erstatning­sansvar for hendelsen i 2010.

Tingretten mener at det er sammenheng mellom hennes helseutfor­dringer og volden hun ble utsatt for. Dette førte til en redusert arbeidskap­asitet som igjen førte til inntektsta­p.

Langt under kravet

Deres utregning av inntektsta­pet skiller seg derimot kraftig ut fra Pascoes, som mener erstatning­en totalt bikker 13 millioner kroner. Retten på sin side mener hun har rett på 785 408 kroner i erstatning.

KLP ble også dømt til å betale sakskostna­dene til Pascoe på 790 247 kroner.

– Ingen av partene har vunnet saken fullt ut, heter det i dommen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway