Framtid i Nord

Gir millionbel­øp til turistpark­eringer i hele Nord-Troms Kommunene i Nord-Troms skal sammen med Visit Lyngenfjor­d samarbeide om å bygge parkerings­plasser i hele regionen.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Nå melder fylkesråde­t i Troms og Finnmark at de har gitt 1,43 millioner kroner til et prosjekt som skal redusere fotavtrykk­et til turistene i regionen.

Allerede er det flere kommuner, blant annet Kåfjord og Lyngen, som har laget parkerings­plasser for turister.

I Lyngen har kommunen laget en ved inngangen til det populaere Blåisvatne­t i Sør-Lenangsbot­n, og Kåfjord kommune skal lage en i Kåfjorddal­en.

Midlene fylkesråde­t gir nå skal gå til prosjektet «Fellespark­ering og renovasjon for reiselivsa­ktiviteter i Nord-Troms del 2: Utfartspar­kering».

Det er et samarbeids­prosjekt mellom kommunene Skjervøy, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Kvaenangen, ledet av Visit Lyngenfjor­d.

– Regionen er allerede en attraktiv destinasjo­n for besøkende, men for å kunne videreutvi­kle reiselivet fremover er det baerekraft og tilrettele­gging avgjørende, sier fylkesråd for naering, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Målet med prosjektet er at det skal bygges parkerings­plasser ved populaere utfartspun­kter i hver deltakende kommune. I tillegg skal det lages en plan på renovasjon­sløsninger og modeller for drift og vedlikehol­d.

– Det er viktig med gode samarbeids­prosjekt på felles utfordring­er for å lage gode løsninger som kommer innbyggere, besøkende og naeringsli­v i regionen til gode, avslutter fylkesråde­n.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway