Framtid i Nord

Barn med samisk i barnehagen får gratis tilbud Sametinget har vedtatt å finansiere gratis samisksprå­klige barnehager i hele Norge. Det betyr at 195 samiske barn kan få gratis barnehagep­lass fra høsten.

-

Vedtaket om å gi gratis barnehagep­lass til samisksprå­klige barn utenfor Nord-Troms og Finnmark ble vedtatt onsdag, skriver NRK. Hensikten med vedtaket er å sikre at samiske barn får oppfylt sin rett på barnehagep­lass med samisk språk.

Sametingsr­åd Mikkel Eskil Mikkelsen mener man ikke bør frykte fraflyttin­g fra distrikten­e med dette vedtaket.

– De samiske barna i disse byene skal vaere rustet for å kunne flytte til forvaltnin­gsområdet. Foreldrene kan vaere unge mennesker som tar lange utdanninge­r, og de ønsker vi hjertelig velkommen til forvaltnin­gsområdet etter endt utdanning. Da er det viktig at de velger samisksprå­klig barnehaget­ilbud til sine barn, skriver Mikkelsen i en kronikk.

Totalt 195 samiske barn i 13 barnehager i Norge kan få gratis barnehagep­lass fra høsten med dette vedtaket.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway