Framtid i Nord

Skal opplyse turistene med interaktiv­e skilt

Nå skal turistene i NordTroms få oppdatert informasjo­n om stedene de besøker.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Visit Lyngenfjor­d har i samarbeid med sine fem kommuner i Nord-Troms fått på plass nye infoskilt myntet på turister og andre besøkende. Skiltene erstatter de gamle skiltene som har stått rundt om i NordTroms. For nå skal turistene få oppdatert informasjo­n om regionen.

– De gamle skiltene var veldig utdaterte og statiske, så det var på høy tid med en fornyelse. Med de nye skiltene kan folk scanne en QR-kode og komme rett inn på en landingssi­de på nett. Der kan de finne ny og oppdatert informasjo­n, sier Silja Karlsen, maritim naeringsut­vikler i Skjervøy kommune.

Pilotkommu­ne

Skjervøy har vaert pilotkommu­ne for prosjektet og denne uken ble det første skiltet avduket. Skiltene er i tillegg til QR-koden utstyret med ulike ikoner som skal illustrere hvilke severdighe­ter og aktivitete­r man kan ta del i i den aktuelle kommunen. Skiltene skal etter hvert poppe opp rundt omkring i både Skjervøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa.

– Med at alle kommunene er med, så får vi en helhetlig tenkning rundt skiltene. Nå får vi en mer fleksibel mulighet til å ønske velkommen til Skjervøy og komme ut med informasjo­n til besøkende, sier Karlsen.

Reiselivss­jef i Visit Lyngenfjor­d, K. Richard Paulsen, sier til Framtid i Nord at han har forventnin­ger til de nye skiltene.

– Dette har jeg stor tro på, ja! Det er fremtidsre­ttet og det åpner seg opp en helt annen verden sammenlign­et med det vi har gjort tidligere. Nå har vi tenkt helt nytt og annerledes og vi kan til og med tilpasse innholdet til hvilken sesong vi er inne i, sier Paulsen.

Ulike ikoner

En av tingene som for tiden er unikt for Skjervøy er hvalsafari. Dermed er det et ikon som forestille­r en hvalfinne på Skjervøy-skiltene.

– Ikonene varierer litt fra kommune til kommune, men veldig mye er likt også. Det er jo en god del opplevelse­r i området og vi ønsker å vise de besøkende at vi kan by på mye forskjelli­g. Med disse skiltene får kanskje de tilreisend­e lyst til å prøve mer, sier K. Richard Paulsen, reiselivss­jef i Visit Lyngenfjor­d, og fortsetter:

– Dette skal gjøre det mye enklere for turistene og andre besøkende som beveger seg rundt i Nord-Troms. De gamle infoskilte­ne var smekkfulle av tekst, og informasjo­nen var i tillegg utgått på dato. Folk lever i en digital verden nå og da trenger vi nye skilt.

Andre kart

At de detaljerte kartene på de gamle skiltene er fjernet og erstattet av langt enklere kart, tar Paulsen med knusende ro.

– De fleste i dag har egen GPS i bilene, så kart på skilt har veldig liten betydning. Men vi har likevel valgt å ha et «grovt» kart- bare for å gi folk en liten oversikt over hvor de er i regionen og få et lite inntrykk av avstandene. Er man i Storfjord, så kan for eksempel turistene se at det ikke er langt til Lyngen eller Kåfjord, sier Paulsen.

Han tror Visit Lyngenfjor­ds medlemsbed­rifter vil merke at infoen ut til turistene bedre seg.

– Ja, det tror jeg. Og så ønsker vi samtidig at også lokalbefol­kningen skal benytte seg mer av tilbudene i sin egen kommune og i nabokommun­ene. Det har blitt mer vanlig andre steder i landet, og vi ønsker å fremme den tankegange­n også i NordTroms. Det er mange wowoppleve­lser i vår egen region, så der er det et kjempepote­nsiale, sier Paulsen.

 ?? FOTO: SKJERVØY KOMMUNE ?? SKILTER MED SEVERDIGHE­TER: Halgeir Nilsen (t.h.) og Dagfinn Thomassen sto for monteringe­n av det første interaktiv­e infoskilte­t i Nord-Troms.
FOTO: SKJERVØY KOMMUNE SKILTER MED SEVERDIGHE­TER: Halgeir Nilsen (t.h.) og Dagfinn Thomassen sto for monteringe­n av det første interaktiv­e infoskilte­t i Nord-Troms.
 ?? ??
 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? PÅ SIN PLASS: Hvalen er en udiskutabe­l turistattr­aksjon for Skjervøy for tiden.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD PÅ SIN PLASS: Hvalen er en udiskutabe­l turistattr­aksjon for Skjervøy for tiden.
 ?? ?? ATTRAKSJON: Skal vi gjette på at Gorsabrua får et eget ikon på de nye turistskil­tene som skal settes opp i Kåfjord?
ATTRAKSJON: Skal vi gjette på at Gorsabrua får et eget ikon på de nye turistskil­tene som skal settes opp i Kåfjord?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway