Framtid i Nord

Styreendri­nger

-

Itide Økonomi AS har gjort endringer i styret. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Det er Åse Lovise Jakobsen som er styrets leder. Jakob Mikalsen og Odd Kristian Kristianse­n er styremedle­mmer.

Selskapet på Skjervøy har som formål å tilby regnskapst­jenester og rådgivning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway