Framtid i Nord

Minsket styre

-

Nordkalott­senteret AS, som er registrert i Skibotn i Storfjord, har gjort endringer i styret.

Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t. Odd Geir Fagerli er nå kun den eneste i styret som styreleder.

Selskapet skal vaere en utviklings­aktør i forhold til grenseover­skridende tjenester og naeringsvi­rksomhet, informasjo­nsarbeid og reiselivsu­tvikling, samt stå for bygging og drift av naeringsby­gg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway