Framtid i Nord

Det er store interne forskjelle­r på inntektene til ordførerne i Nord-Troms i 2021.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Kvaenangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik tjente klart mest av ordførerne i regionen i 2021. Den skattbare inntekten for 34-åringen var på 936.625 kroner i fjor - en økning på naermere 200.000 kroner siden 2020.

Leieinntek­ter

Mevik understrek­er i en kort kommentar til Framtid i Nord at han har en helt vanlig godtgjørel­se som ordfører i Kvaenangen.

– Ja, jeg har vel akkurat samme godtgjørin­g som de andre ordførerne. Ekstrainnt­ektene

knytter seg hovedsakel­ig til private leieinntek­ter, sier Mevik.

Gården spiller inn

I andre enden av lista finner vi Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen, som står oppført med beskjedne 312.414 kroner i inntekt. Det er godt under det som er den reelle godtgjørel­sen Albrigtsen har som ordfører i hjemkommun­en.

– Ja, jeg har en vanlig ordførerlø­nn, så det er ikke det. Men så har jeg også gården i Årviksand der jeg er avhengig av å leie inn alt for å få det til å gå rundt. Så jeg regner med det er det som gir utslag på inntekten, sier Albrigtsen til Framtid i Nord.

Også i 2020 lå Albrigtsen lavest av ordførerne i NordTroms, men da med 459.096

kroner.

Eirik Losnegaard Mevik er også én av to ordførere som er registrert med formue - drøyt 622.000. Den andre er Geir Varvik i Storfjord, som har over 6,3 millioner kroner i formue.

 ?? FOTO: ISABELL HAUG ??
FOTO: ISABELL HAUG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway