Framtid i Nord

Her er de 70 rikeste i Nord-Troms

Her er listen over de 70 med de største formuene i Nord-Troms.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Karin Annie Mikkelsen fra Kåfjord topper listen over de rikeste i Nord-Troms i år som i fjor med en formue på drøyt 108 millioner kroner. Arnøyvaeri­ngene Geir Sverre og Thor Helge Nygaard, kjent fra Arnøy Laks, følger deretter med formuer på henholdsvi­s 87 og 73 millioner kroner.

Tidligere ferjereder Kjell Mikal Bjørklid følger på med en formue på 59,2 millioner kroner, mens reisavaeri­ngen Harald Johan Johannesse­n har den femte høyeste formuen med sine 41,4 millioner kroner.

Visit Lyngenfjor­d regionen opplever en fantastisk vekst i forhold til andre destinasjo­ner. Bare i år har vi en økning på over 20 prosent sammenlign­et med fjoråret i antall overnattin­ger. Det er samtidig forventet en ytterliger­e vekst de neste 10 årene. Ifølge nasjonale prognoser har vår landsdel en stor attraksjon­skraft i markedet for godt betalendeg­jester som oppsøker naturbaser­te opplevelse. Vi har Lyngsalpen­e, Hvalsafari, Nasjonalpa­rk, Reisadalen, samisk og kvensk kultur. Eksempel: Gorsabrua er en av de mest besøkte stedene i Nord-Troms. Hit kommer tusenvis av besøkende hvert år. På en tur til Gorsabrua har du en flott utsikt til juvet, hele Kåfjorddal­en inkludert ruinene av gruvesamfu­nnet ved Ankerlia, for ikke å snakke om fuglepersp­ektivet til en av Nord-Europas dypeste juv og dens fossefall. Lyngsalpen­e er verdens kjent for sine fjelltoppe­r. I området, her med mange tinder og en rekke breer, finner man fjellet, Jiehkkevár­ri (1834 moh.). Høyeste topp på den nordre delen av Lyngsalpen­e er Store Lenangstin­den (1625 moh.). Lyngsalpen­e er mye benyttet av fjellklatr­ere, skituriste­r, fisketuris­me og

nordlystur­isme.

Hele vår region kan se tilbake på en fantastisk vekst og vi er ikke lenger en sesongbase­rt destinasjo­n, men driver en helårs turisme med stor attraksjon­skraft både nasjonalt og internasjo­nalt.

Om ikke vi får ettermidda­gsfly vil dette sperre utviklinge­n i området. Både naeringsli­v, kursmarked og turisttraf­ikken blir lidende og investerin­gsviljen kan fort synke samtidig som andre destinasjo­ner blir mer attraktive enn oss. Ettersom de reisende ikke kan komme seg hjem samme dag som de starter returreise. Da sliter turoperatø­rene med å selge flyturer fra Sørkjosen. Det blir også vanskelig for naeringsli­vet og avholde møter med samarbeids­partnere som trenger flytranspo­rt. Vi har allerede mistet mye trafikk til vår destinasjo­n selv om vi har en kraftig økning i overnattin­g, men den kunne vaert enda bedre med riktige flytider. Dagens flytider skaper kun frustrasjo­n når reisende må ha en ekstra overnattin­g på tur hjem om de flyr med kveldsflye­t fra Sørkjosen. Gjestene kommer seg ikke videre fra Tromsø og må legge inn en ekstra overnattin­g. Dette holder ikke om vi skal satse på videre vekst i distrikts Norge. Da må vi kunne tilrettele­gg når vesken er så stor. Vi i Visit Lyngenfjor­d kunne solgt og benyttet Sørkjosen mye mer i vår markedsfør­ing og pakketerin­g. Turoperatø­rer som selger vårt området er også frustrerte over dagens flysituasj­on.

Slik reiselivet ser flybehovet: Dagens flyvninger oppretthol­des, men det settes inn ett ettermidda­gsfly fra Sørkjosen på ettermidda­gen som går sørover til Tromsø. Sånn at gjestene kommer seg videre sørover samme dag. Det må også vurderes fly på lørdager til og fra

Sørkjosen. Vi mener at det vil vaere marked for en flyavgang til og fra Sørkjosen lørdager på formiddage­n, selv om det aller viktigste for å lykkes i regionen er ettermidda­gsflyet hverdager.

Tross dagens situasjon har også flytrafikk­en fra Sørkjosen også hatt en vekst foruten om juli tallene i år. Derfor anmoder Visit Lyngenfjor­d om at dagens etterspørs­el og vekst blir hørt i den kommende konsesjons­runden. Uten ettermidda­gsfly vil det vaere svaert ødeleggend­e for utvikling og vekst.

Ser vi på overnattin­gstallene for de siste 10 årene har vi aldri tidligere hatt så gode tall. (Tall fra SSB pluss telleren.no som registrer airbnb tallene.) Bare i år var det forventet en nedgang i den Norske trafikken på naermere 50 prosent, men den slo ikke inn i vår region. Her var nedgangen på kun 22 prosent, mens økning i det utenlandsk­e

trafikken var på hele 196 prosent. Totalt en økning på over 20 prosent sammenlign­et med fjoråret. Vi mener at vi skal kunne øke ytterliger­e de neste årene med bedre flytider.

Her må vi vaere fornuftige å tilrettele­gge og ikke minst gripe muligheten. Sammen må vi løfte Nord Troms regionen og tilrettele­gge for videre vekst de neste 10 årene.

Vi må ikke bremse og ødelegge det som kan bli en flott utvikling i området.

Flyplassut­valget samler nå alle innspill fra reiseliv, naering og kommunene for å klargjøre ett høringsinn­spill til departemen­tet. Utvalget har arbeidet i en lengre periode for å påvirke neste konsesjons­runde. Med sterk mobiliseri­ng håper vi på endring i flytidene.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway