Framtid i Nord

Reiselivsb­edriften Best Arctic korter ned på bussruten mellom Tromsø og Alta - nå er Storslett siste holdeplass på ruten.

-

Bussruten til reiselivsb­edriften Best Arctic som går fra Tromsø til Alta blir kortet ned, det bekrefter daglig leder Jon-Erlend Alstad overfor Framtid i Nord.

– Den ruta kommer til å stoppe på Storslett, sier ham.

Alstad forteller at det er det kommersiel­le grunnlaget som har sviktet:

– Vi har ikke klart å bygge opp stor nok trafikk på den strekninge­n. Men vi tror at det skal vaere mulig over tid, men vi får det ikke til den her sesongen.

– Men det kommer til å vaere noen avganger, men det blir mer gruppebase­rt.

På sikt ser Best Arctic og Alstad for seg at de skal klare å bygge opp ruten mellom Tromsø og Alta igjen - de trenger bare litt mer tid:

– Men vi er også avhengige av å ha partnere underveis på ruten. Og jeg tenker spesielt på området mellom Storslett og Alta, for per i dag er det for tynt utvalg av produkter og opplevelse­r. Vi har busser, men det er ikke bussene som er grunnen til at folk kommer til Nord-Norge, og derfor er vi avhengige av at det er leverandør­er og opplevelse­r i de her områdene, sånn at vi sammen kan skape trafikk. Samarbeid er stikkordet, sier Alstad.

Kan få konsekvens­er

Reiselivss­jef i Visit Lyngenfjor­d, K. Richard Paulsen, synes det er trist at Best Arctic velger å legge ned ruten, og sier at det kan få konsekvens­er for turismen i regionen.

– Jeg synes det er trist at de gir opp. Og jeg forstår at det har vaert vanskelig å drifte denne ruten under pandemien, men dette er jo det første normale driftsåret etter korona, så derfor synes jeg det er svaert beklagelig.

Paulsen forklarer at det er viktig med god tilknytnin­g videre nordover om man skal lokke til seg turister, noe man ikke har med kun én bussforbin­delse til Alta med rutebuss, mener ham.

– Og det er for lite. For vi har en bra vekst i turistnaer­ingen, og derfor er det viktig at vi også har

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway