Framtid i Nord

- Nå blir det dyrere å fly – ig jen

- AV ROY STEFFENSEN Stortingsr­epresentan­t, Rogaland Medlem av Finanskomi­teen Fremskritt­spartiet

Frp fikk fjernet flypassasj­eravgiften i mars 2020. Dette hadde vaert en viktig for symbolsak for Senterpart­iet i flere år, så derfor ble jeg veldig overrasket da Ap/ Sp gjeninnfør­te avgiften etter at den hadde vaert borte i over to år. Nå øker de den ytterliger­e, økning på 45 % for reiser ut av EØS. Nå er det vanlige folks tur til å betale mer for å fly.

Avgiften utgjør 82 kr per billett per vei for reiser i Norge og Europa, og for reiser i resten av verden øker de den nå til 320 kr. Dette skjer samtidig som SAS planlegger ny rute mellom Skandinavi­a og New York, og alternativ­ene de har vurdert har vaert Bergen, Gøteborg og Aarhus. SAS sier selv at nå tyder alt på at avgiftsøkn­ingen setter en bråstopp for planene å fly denne ruten fra Bergen. Det vil vaere mer lønnsomt å flytte denne typen ruter til Sverige og Danmark. 8.desember kom også flyselskap­et Norse Atlantic med en børsmeldin­g hvor de varsler at avgiften kan få konsekvens­er for deres rutetilbud.

Det må vaere pinlig for Vedum, som før valget lovet billigere flybillett­er. Spesielt i Nord-Norge er flytilbude­t viktig del av hverdagen til folk. At Sp skulle innføre en avgift på å bo i distrikten­e var det få som trodde før valget. Dessverre var Frp alene om å vaere imot gjeninnfør­ing av avgiften da Stortinget behandlet statsbudsj­ettet. Frp foreslo å fjerne hele flypassasj­eravgiften, slik vi sørget for når vi hadde hånden på rattet som støttepart­i til Solberg-regjeringe­n i 2020.

Flybransje­n opplever allerede redusert trafikk på grunn av at folk sparer mer og reiser mindre, samtidig som bransjen merker økte drivstoffk­ostnader. Frp mener flypassasj­eravgiften er symbolpoli­tikk, ikke klimapolit­ikk, da den ikke vil føre til faerre reiser totalt sett, men det blir i stedet dyrere å fly, tilbudet blir dårligere og Norge går glipp av arbeidspla­sser. Nøyaktig det Vedum advarte mot for noen år siden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway