Framtid i Nord

Mindre for mer

-

Årets nyord, kåret av Språkrådet, er krympflasj­on. For de som ikke har stiftet bekjentska­p med nyvinninge­n, er det altså at man får mindre for den samme prisen som før. Som grønnsåpe, der man fant at en produsent hadde gått fra 1,5 liter til en liters flasker, men til samme pris.

Dette har altså skjedd med en hel rekke varer der dette er mulig å gjøre. Poser som før inneholdt 300 gram er uten videre varsling og reklame fyllt med 250 gram. Flasker har blitt mindre noen mindre, andre mer - og man har minsket størrelsen på kjente produkter. Hele veien uten å gjøre noe med prisen.

Resultatet blir at kunden fortere går fri, og må ha ny forsyning tidligere, noe som går økt omsetning for både produsent og butikk. At det er lite miljøvennl­ig og baerekraft­ig, er ikke tema.

Noen varer er det selvsagt verre å tukle med. Tørrvarer som kommer i kilospakke­r, kjøtt som uansett justeres etter vekt eller faste mål som literspakk­en med melk eller en halvliter brus. Disse er på sett og vis låst i sine former, og det ville mest sannsynlig blitt oppdaget straks og med en gang at en liter melk brått bare var 8 desiliter.

Noen enheter er til alt hell justert for oss. En liter skal vaere akkurat det, og et kilo det samme. Vi har til og med et eget Justervese­n som reiser land og strand for å kontroller­e og justere vekter og mål på avveie. Enda godt, i en tid der en liter drivstoff bør vaere just det en betaler for, og i alle fall ikke mindre.

Økt matvarepri­sene har skapt mer prisbeviss­te forbrukere. Der man tidligere bare slengte potetgullp­osen i handlevogn­a, sjekker man i dag i større grad hva man får for pengene. Og det kan altså fort vaere mindre enn tidligere.

At produsente­ne og butikkene tjener mer på å selge mindre, er i deres natur. Fortjenest­e er hele stikkordet. Å tro at bransjen selv skal passe på og oppføre seg forbilledl­ig og vakkert, er smått utopisk.

Det hadde selvsagt vaert nydelig om kjedene selv hang opp plakater om at nå er det kun 9 desiliter i tøymyknerf­laska, men til syvende og sist må forbrukern­e ta ansvar og vaere prisbeviss­te.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway