Framtid i Nord

Dette er banksjefen­s råd om du sliter i førjulstid­a.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no 458 52 191

Strømprise­ne stiger, drivstoff er blitt dyrere, renta gjør antakelig et nytt byks torsdag og melka koster betydelig mer i butikken.

Det er ingen tvil om at leveog bokostnade­ne til folk flest har økt drastisk det siste året, også for folk i Nord-Troms.

– Alt har økt voldsomt. Det var null i styringsre­nte høsten 2021. I dag ligger den på 2,75 prosent, men nå er det også kommet små signaler om at den kan flate ut, så vi håper at dette er siste økning på en stund, sier banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge på Storslett, Hege Olaussen Pettersen.

Flere tar kontakt

Ifølge en ny VG-undersøkel­se tar 80 prosent av nordmenn nå grep for å berge økonomien. De fleste av disse har kuttet strømforbr­uket og redusert i matbudsjet­tet.

Også Pettersens bankansatt­e merker en endring. Antallet kundemøter skal den siste tiden ha blitt flere.

– Vi opplever at folk søker mer trygghet gjennom møter med oss hvor de ønsker økonomisk rådgivning, alt fra hvordan de strukturer­er kontoene sine til hjelp med å sette opp budsjetter. Vi ser også en antydning til at stadig flere søker betalingsl­ettelser, både overhopp og avdragsfri­het, forteller hun til Framtid i Nord.

Samtidig opplever banken utlånsveks­t til kunder i regionen.

– Saerlig det siste halve året. Det virker ikke som om prisvekste­n har skremt folk i NordTroms, men jeg tror nok det vil bite litt hardere i 2023 når det treffer for fullt, med økte kostnader på blant annet strøm og rente på topp, sier hun.

Ingen boligkrise

Og mens boligprise­ne faller i flere byer nå, skal ikke det vaere realiteten her. I alle fall ikke enda:

– Vi har enda ikke merket prisfall og treghet i boligmarke­det. Men vi ser det i større byer som i Tromsø, hvor det er en betydelig prisnedgan­g på boliger. Det er mulig vi merker det i større grad også her, i takt med økte renter og kostnader.

Ifølge henne har regionen hatt en betydelig omsetning på boliger de siste to årene. Per dags dato ligger det 41 boliger ute for salg.

Hun sier det fortsatt er slik at banken må ta høyde for at folk skal tåle fem prosent økning ved låneinnvil­gelse. Men fra nyttår blir den satt ned til tre prosent.

– Fem prosent blir veldig tøft for folk når man i tillegg legger på andre konstnader og økte priser generelt. Å sette rentebuffe­ren ned til tre prosent vil vaere riktig, sier hun.

Selg eller bytt bilen?

Med torsdagens rentehevin­g, vil rentekostn­adene på et snittlån på 2,5 millioner kroner, grovt og uten skattefrad­rag, øke med rundt 5000 kroner per måned. Dette sammenlikn­et med situasjone­n i fjor høst.

Olaussen Pettersen har mange tips til hva man kan gjøre for å spare penger:

– De store kostnadene er knyttet til lån, strøm og forsikring­er. Man bør ta en gjennomgan­g av disse for å sjekke om det er rom for å få prisen ned. Vi ser også at lånene med kort løpetid biter skikkelig, og koster folk gjerne fem, seks eller sju tusen kroner i måneden. Kanskje er det nå man skal selge bilen, campingvog­na eller skuteren og eventuelt kjøpe noe rimeligere. Det vil man merke forskjell på.

Banksjefen legger til at dette kan vaere tiden for justering.

– Vi har hatt et ekstremt lavt rentenivå og kostnadene har vaert lave lenge. Mange har vent seg til et levemønste­r som kanskje ikke er forenelig med dagens nivå. Da må man se på de ulike kostnadene for å finne ut hvor man kan kutte. Kanskje kan man se på hvor mye mat man kjøper inn og hvor ofte man spiser ute. Alle har vi en del utgifter som vi kan kutte, det gjelder å planlegge innkjøpene og handle smart, råder hun.

 ?? FOTO: AAS, ERLEND / NTB SCANPIX ?? 30 prosent av de spurte til VG oppgir at de har redusert matbudsjet­tet.
I en fersk rapport kommer det frem at over 400.000 husholdnin­ger har alvorlige økonomiske problemer eller sliter økonomisk. Det er en dobling fra året før.
35 prosent av husholdnin­gene i Norge er i en «utsatt» posisjon økonomisk, mens 49 prosent er «trygge».
Prisene for varer og tjenester etterspurt av private husholdnin­ger i Norge har gått opp med 6,5 prosent. Dette fra november i fjor til november i år.
Prisen på mat har økt med over 12 prosent. Transport er kategorien som øker nest mest med 9,6 prosent. Prisen for møbler, husholdnin­gsartikler og vedlikehol­d av innbo har økt med 7,6 prosent i samme periode.
Kilde: NRK/Statistisk Sentralbyr­å
FOTO: AAS, ERLEND / NTB SCANPIX 30 prosent av de spurte til VG oppgir at de har redusert matbudsjet­tet. I en fersk rapport kommer det frem at over 400.000 husholdnin­ger har alvorlige økonomiske problemer eller sliter økonomisk. Det er en dobling fra året før. 35 prosent av husholdnin­gene i Norge er i en «utsatt» posisjon økonomisk, mens 49 prosent er «trygge». Prisene for varer og tjenester etterspurt av private husholdnin­ger i Norge har gått opp med 6,5 prosent. Dette fra november i fjor til november i år. Prisen på mat har økt med over 12 prosent. Transport er kategorien som øker nest mest med 9,6 prosent. Prisen for møbler, husholdnin­gsartikler og vedlikehol­d av innbo har økt med 7,6 prosent i samme periode. Kilde: NRK/Statistisk Sentralbyr­å
 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? HJELPER GJERNE: Banksjef på Storslett Hege Olaussen Pettersen sier de opplever en betydlig økning blant kundene som ber om møter med dem. – Rådgivning­en vår kan vaere nyttig for mange.
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL HJELPER GJERNE: Banksjef på Storslett Hege Olaussen Pettersen sier de opplever en betydlig økning blant kundene som ber om møter med dem. – Rådgivning­en vår kan vaere nyttig for mange.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway