Framtid i Nord

Bygda måtte hente vann fra en lastebil

Også i år må det nødløsning­er på plass for å sikre vannforsyn­ingen på Furuflaten.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no

Den lange, tørre kuldeperio­den som har preget regionen vår den siste tiden har resultert i vannmangel på Furuflaten i Lyngen. Onsdag forrige uke ble bygda oppfordret til å spare på vannet, men nøyaktig en uke senere var det tomt for vann i krana.

Årsaken er at elvene og vannlednin­gene som leder fra fjellet og ned til vannverket har fryst til is grunnet lave temperatur­er og mangel på nedbør. Det siste snøvaeret som falt over bygda, kom for sent. Både elvene og vannlednin­gene var allerede fryst.

Dette forteller ingeniør for vann og avløp i Lyngen kommune, Berit Jegervatn til Framtid i Nord.

Reserveløs­ning ut vinteren

Men dette er langt fra første gang bygda går tom for vann. Senest i fjor var situasjone­n likedan. Også i 2018, men i motsetning til da har kommunen nå to grunnvanns­pumper som reservevan­nkilde, forteller Jegervatn.

De er tenkt til å bli hovedvannf­orsyning til bygda på om noen år, men foreløpig gjør den jobben som innbytter.

– Vi jobber kontinuerl­ig med å få dette klart, og håper at pumpene er oppe og går ut på torsdagen en gang. Vannet er godt, rent og vi har god kapasitet med disse pumpene, sier Jegervatn.

I mellomtide­n må bygdas folk ta turen ned til Lyngsdalen Oppvekstse­nter for å skaffe seg vann. Der står en lastebil parkert med en 1 200 liters vanndunk på lasteplane­t. Dette vannet må imidlertid kokes.

De som ikke har mulighet til å hente selv, får det levert av kommunen.

Klimaendri­nger

Når grunnvanns­pumpene blir operative vil disse, som i fjor, fungere som hovedvannf­orsyning gjennom hele vinteren. Dette fordi vannlednin­gene ikke lar seg tine før til sommeren.

– Dessverre har klimaet endret seg mye, og disse utfordring­ene har dukket opp de siste 15 årene. Vi får oftere lange perioder med tørke, eller med mye nedbør for den saks skyld, sier Jegervatn og forteller at vannverket på Furuflaten er ekstra utsatt:

– Lyngen har elleve vannverk, men i motsetning til det på Furuflaten får ikke de andre tilførsel rett fra fjellet. Vi er mer berget ellers. Foreløpig, sier Berit Jegervatn.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? VANNVOGNA: 1 200 liter med vann sto til innbyggern­es disposisjo­n på Furuflaten onsdag.
FOTO: PRIVAT VANNVOGNA: 1 200 liter med vann sto til innbyggern­es disposisjo­n på Furuflaten onsdag.
 ?? FOTO: ?? Marius Hoe
FOTO: Marius Hoe

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway