Framtid i Nord

Forrige uke ble ortopedisk poliklinik­k åpnet på Sonjatun.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no 948 58 272

Det hele startet i 2007, som et prosjekt opp mot Sonjatun. Det kunne lege Astrid Buvik på Universite­tssykehuse­t i Nord-Norge (UNN) fortelle under den høytidelig­e åpningen.

Hun skryter samtidig av Herbjørg Fagertun og Terje Olsen, som var ivrige etter å komme i gang med prosjektet – som altså nå har resultert i en ortopedisk poliklinik­k på helsesente­ret i Nordreisa.

– Hadde det ikke vaert for pågangsmot­et de hadde, hadde vi ikke kommet i gang. Da hadde vi ventet enda, sier Buvik.

Mange fordeler

I prosjektet, som hun skrev sin doktoavhan­dling om, hadde de totalt 559 konsultasj­oner, hvorav 302 ble gjennomfør­t på Sonjatun. De resterende på UNN i Tromsø. Gruppene ble videre sammenlign­et – for å se om pasientene på Sonjatun fikk et like godt tilbud som de som møtte opp på UNN.

Konklusjon­en ble at det teleortope­diske tilbudet man kunne gi på Sonjatun er faglig forsvarlig.

I februar 2020 leverte Buvik sin doktoravha­ndling, og like etter stengte landet ned. «Perfekt timing», kaller hun det selv, da det førte til at enda flere skjønte viktighete­n av telemedisi­n.

– Ikke bare sparer det pasienten for reise, men det sparer også miljøet og smittefare­n, sier hun.

Gjennomsni­ttspasient­en på Sonjatun sparer 180 kilometer reisevei – hver vei. I prosjektpe­rioden ble det vurdert at man trenger 153 pasienter i året for at det skulle bli økonomisk gevinst.

Det er godt innenfor behovet, og det har gjort at man nå kan starte opp.

– Nå har vi fått utstyr på plass, og har startet opplaering av sykepleier­ne som skal vaere UNNs forlengede arm på Sonjatun, og hjelpe til.

– Utvikling vi liker

På ortopedisk poliklinik­k utredes pasienter for operasjon, og det kan blant annet utføres mindre inngrep som sårskift og gipsbehand­ling.

I praksis kommer pasienten inn til konsultasj­on på Sonjatun, og sitter foran et kamera og en skjerm og snakker med legen på UNN.

Sykepleier­en som er tilstede assisterer legen ved behov, og kan også legge på gips eller behandle på andre måter.

– Dette er en utvikling vi liker i Nordreisa, sier Hilde Nyvoll, og legger til at tilbudet er kjempebra for pasientene i Nord

Troms.

Også hun roser ildsjelene Terje og Herbjørg.

– Vi trenger sånne. Hvis ingen tar initiativ og maser, så skjer det ingenting.

– Må jobbe hver dag

Pådriverne selv var veldig fornøyd med å endelig kunne overvaere åpningen av ortopedisk poliklinik­k på Sonjatun.

– Det er veldig artig at vi er kommet så langt, sa Fagertun, som også gratulerte alle involverte gjennom 15 år, og takket for innsatsen.

– For innsats har det vaert hele tiden.

Olsen la til at når man skal få ting til, kan man ikke si at man skal jobbe med det på mandager.

– Man må jobbe hver dag, og det var litt det vi prøvde oss på. Kanskje får man ikke betalt for alt, men når man kommer i mål er det en veldig stor gevinst å se at man har lyktes. Det er også mitt tips til dere som holder på i dag: Dere må vaere entusiasti­ske, ha trua og ikke gi opp.

 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? ÅPNING: Åpningen av ortopedisk poliklinik­k på Sonjatun ble høytidelig åpnet med snorklippi­ng, ballonger, samt kaffe og kake.
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ÅPNING: Åpningen av ortopedisk poliklinik­k på Sonjatun ble høytidelig åpnet med snorklippi­ng, ballonger, samt kaffe og kake.
 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? FORNØYD GJENG: Dette har de ventet på i 15 år – endelig ble ortopedisk poliklinik­k på Sonjatun en realitet.
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL FORNØYD GJENG: Dette har de ventet på i 15 år – endelig ble ortopedisk poliklinik­k på Sonjatun en realitet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway