Framtid i Nord

Sentralban­ken satt opp renta til 2,75 prosent. Nå strides økonomene om rentetoppe­n er nådd.

- @NTB

Blant dem som toppen ikke er nådd, er sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

– Jeg tror mange nå vil mene at Norges Bank vil senke rentebanen framover. Men det er ikke sannsynlig, sier Andreassen til NTB.

Han peker på at veksten har vaert sterkere, inflasjone­n høyere og arbeidsled­igheten lavere enn Norges Bank la til grunn i september.

– Det skulle kunne tilsi at Norges Bank, i stedet for å senke, løfter rentebanen, mener Andreassen.

Han tror vi står overfor et nytt rentehopp etter nyttår.

– Jeg tror det kommer mer. Men vi vet ikke hvordan økonomien er om tre til seks måneder. Men det er for tidlig å sende et signal om at rentene skal ned igjen.

Strid om rentetopp

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank peker på at produksjon­sgapet hos bedriftene har falt markant, noe han mener er et tegn på at presset i økonomien er i ferd med å lette.

– Sammen med fallet i boligprise­ne, som har vaert større enn ventet, kan det tyde på at renteøknin­gene nå begynner å bite på økonomien. Vi tror derfor Norges Bank vil holde seg til planen om å øke renten med nye 25 basispunkt­er, sier han.

Jullum tror også rentetoppe­n nå er nådd.

– Vi tror ikke at det blir noen renteøknin­ger neste år, sier han.

Haugland er derimot litt mer forsiktig.

– Det kan vaere at Norges Bank vil avvente situasjone­n på rentemøtet i januar, men sikter seg inn mot en ny rentehevin­g i mars.

Usikkerhet

På det siste rentemøtet i november sa Norges Bank at de økonomiske utsiktene enn mer usikre enn normalt.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklinge­n, slo banken fast.

Ifølge Statistisk sentralbyr­å (SSB) vil styringsre­nta nå en topp på 3 prosent i begynnelse­n av 2023. Men beregninge­r viser at renta vil begynne å falle allerede mot slutten av året.

– Toppen er her ikke helt ennå, men den er naer, sier Haugland og peker samtidig på at inflasjons­toppen allerede er passert.

Også i USA er det flere tegn på at inflasjone­n er i ferd med å avta, ifølge DNBs morgenrapp­ort onsdag. Det kan innebaere at den amerikansk­e sentralban­ken Federal Reserve vil bli mindre hissig på å heve styringsre­nta framover.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway