Framtid i Nord

Robert Jensen (62) går for ordførerve­rvet i alpekommun­en i 2023.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

Sammen med varaordfør­erkandidat, Amalie Lund (29) fra Nord-Lenangen, topper duoen Arbeiderpa­rtiet sin liste til kommuneval­get neste år. Det kom fram etter partiets nominasjon­smøte onsdag kveld.

Tidligere ordfører på topp

Robert Jensen fra Vardø har siden 2021 jobbet som daglig leder i Nord-Troms regionråd med kontorsted på Furuflaten. Han har erfaring innen både politisk og administra­tivt arbeid, som blant annet ordfører i Vardø, 12 år som helse- og omsorgsled­er, leder for ØstFinnmar­k Regionråd og leder av NAV i Vardø.

Nå sikter han seg altså inn på ordførerst­olen på Lyngseidet.

– Nominasjon­en innebaerer en annerkjenn­else og tillit fra partiet. Da var det egentlig ingen tvil om jeg skulle takke ja. Hvis vi kommer i posisjon så er jeg klar til å ta på meg vervet som ordfører, så får vi se hvordan valget går. I dag har ikke Ap så god representa­sjon i kommunesty­ret, sier Jensen som likevel mener listen på 20 navn kan slå godt i fra seg i neste års kommuneval­g.

Et solid lag

Det tror også lokallagsl­eder Wigdis Willysdatt­er With.

– tenker om toppkandit­nee og resten av laget

Industri og tillit

Robert Jensen har allerede en ide om hva som er viktigst for Lyngen i framtiden. Han trekker fram viktighete­n av å jobbe for ungdommen, men også eldre. Industri, derimot, er noe av det viktigste, mener han.

– Lyngen er en god industriko­mmune som vi må ta vare

Robert Jensen f.1959 Amalie Lund f.1993 Thor Eivind Flakstad f.1989

Line P. Eidet f.1971 Pål J Andreassen f.1966

Frida Letto f.2003 ?Gjermund Stensrud f.1964

??Solvi Jensen f.1955 Johnny Hansen f.1953 ???Wigdis Willysdatt­er With f.1980

Hans Petter Myrland f. 1944

??Christine Yu Jakobsen f.2005

??Magne Bergseth f.1951

Ase Mona Vikten f. 1965

Steinar Norli f. 1957 Ingvild Valberg f. 1975 Leif Vikten Eliassen f. 1997

Bente Rognli f. 1957 Wiktor Sørensen f.1942

Bodil Robertsen f.1947

på og utvikle. Både på Furuflaten, i Lenangen og ellers i kommunen. Vi må ha solide ben å stå på for å sikre arbeidspla­sser i framtiden. Jeg har også registrert debatten omkring kommuneadm­inistrasjo­nen og kanskje spesielt legetjenes­ten. Det er viktig å styrke tilliten til administra­sjonen og politikern­e slik at alle vet at ting blir håndtert på en god måte, og at vi beholder lysten til å bidra.

– Selv gleder jeg meg til å bidra i lyngensamf­unnet. Det er en flott kommune med stort potensial, legger Jensen til.

 ?? FOTO: ?? Privat
FOTO: Privat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway