Framtid i Nord

- Hvor høye må strømprise­ne bli?

- AV MARIUS ARION NILSEN Stortingsr­epresentan­t for Fremskritt­spartiet

Vi som trodde at 4 kroner for en kilowattim­e med strøm er hinsides må tenke om igjen. Nå varsler kraftanaly­tikere priser på helt opp mot det femdobbelt­e om kort tid. Strømprise­n de kommende dagene og ukene kan bli over 70 ganger høyere enn snittprise­n de siste 12 årene. At dette skjer under en Ap/Sp-regjering som for under ett år siden lovte at det skulle bli vanlige folks tur fremstår som en dårlig vits.

For husholdnin­ger som sliter med å få endene til og møtes eller for norske bedrifter som må permittere ansatte eller gå konkurs, er derimot situasjone­n blodig alvor. De skyhøye strømprise­ne er bare toppen av et isfjell fylt med høyere kostnader, økt rentenivå og et skatte- og avgiftstry­kk som savner historisk sidestykke.

Fremskritt­spartiet har lenge vaert på tilbudssid­en i Stortinget, med konkrete forslag til løsninger som ville ha redusert prisene folk nå opplever. Midlertidi­g makspris på 50 øre per kilowattim­e, bortfall av elavgift og begrensnin­ger i kraftekspo­rten til utlandet ville gitt strømkunde­ne sårt tiltrengt forutsigba­rhet. Dessverre blir vi stadig stemt ned av de to regjerings­partiene, som virker mer opptatt av å trenere saker enn å skjerme landets strømkunde­r fra nye prissjokk.

I strømdebat­ter blir Frp ofte møtt med argumenter fra regjerings­partiene om at det er knapphet på energi som driver opp strømprise­ne. Implisitt vil ikke denne knappheten forsvinne dersom politikern­e vedtar en annen kurs. Det Ap og Sp derimot unnlater å ta med i sin virkelighe­tsbeskrive­lse, er at energiknap­pheten befinner seg i landene rundt oss, og at de to siste utenlandsk­ablene har økt prissmitte­n fra kontinente­t ytterliger­e.

Norge har nå en tilnaermet normal fyllingsgr­ad i vannmagasi­nene. Dette gir oss et kraftovers­kudd som isolert sett ville ha bidratt til lave kraftprise­r. Når det motsatte nå er tilfelle, skyldes det at europeiske land har et umettelig kraftbehov som strømkunde­ne i Norge må betale dyrt for, på grunn av rødgrønn handlingsl­ammelse. Dersom regjerings­partiene mente alvor med å ta kontroll over strømprise­ne ville de selvsagt ha endret vilkårene for eksport av norsk kraft til utlandet.

Regjerings­partiene bør umiddelbar­t avklare hvor lenge de skal opptre som passive tilskuere i det som utarter seg til å bli en skikkelig krise inn mot en kald vinter. Hvor høye må strømprise­ne bli før regjeringe­n våkner?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway