Framtid i Nord

Politiker Siv Elin Hansen (SV) reagerer på hvordan kommunen har behandlet vekstbedri­ften de selv eier.

-

Forrige uke ble det klart at Reisa Vekst AS, en vekstbedri­ft eid av Nordreisa kommune, sa opp kontrakten med kommunen om å levere et dagaktivit­etstilbud for innbyggere med utviklingo­g funksjonsh­emninger.

Det til stor bekymring for foresatte og brukere som nå går en usikker tid i møte. Kommunen har nemlig enda ingen plan for hvordan det blir da gjeldende kontrakt går ut 31. april 2023.

Brukte ett år

Reisa Vekst AS sa at det var på grunn av manglende ressurser i administra­sjonen at de leverte oppsigelse­n av aktivitets­senteret.

Men i et brev til sendt fra vekstbedri­ften til kommunen, kommer det fram at kommunen har gjort lite for å imøtekomme bedriften før oppsigelse­n.

De søkte høsten 2020 om å få en avtale på minimum 5 år. Til Framtid i Nord påpekte de at de kun hadde fått korttidsko­ntrakter, som gjorde drifta av senteret uforutsigb­art.

Den søknaden ble behandlet i helse og omsorgsutv­alget 8. juni 2021 – nesten et år etter.

Da fikk de svar at kommunen ikke kunne binde seg over så lang tid, og at de skulle få en kontrakt som kunne sies opp årlig den 31. desember hvert år.

«Denne kontrakten kom aldri», skriver Reisa Vekst i brevet.

Etter å ha tatt kontakt med kommunen om hvor saken sto, fikk de vite at saken ble utsatt på helse- og omsorgsmøt­et juni 2021. Kommunen skrev at det i et dokument sto at saken var ferdig behandlet, men samtidig påpeker de at de er «usikker på hvor saken står».

Det gjorde at styret til Reisa Vekst 22. juni besluttet å si opp avtalen med kommunen.

«Styret har over lang tid vurdert drift, og kommet fram til at vi må bruke tid og krefter på vår primaerdri­ft og de deltakerne som er vårt ansvar. Nordreisa kommune har gitt 10 % tilskudd til administra­sjonen, dette har vaert altfor lite. konsekvens­ene av dette gjør at vi har

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ??
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD
 ?? FOTO: ?? Kristina Båtnes Hestdahl
FOTO: Kristina Båtnes Hestdahl

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway