Framtid i Nord

Tre millioner til Nord-Troms: Se hvilke lag og foreninger som får en ekstra julegave

Lag og foreninger slipper moms i år også, som betyr at over 3 millioner tilbakebet­ales til Nord-Troms.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Lag og foreninger slipper nå å betale skatt på varer og tjenester. Det melder stortingsr­epresentan­t Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemeld­ing.

– Det er svaert gledelig at frivilligh­eten får det man har ønsket seg siden tidlig 2000-tallet, nemlig full momskompen­sasjon. Noe Senterpart­iet har fremmet forslag om i Stortinget flere ganger og som endelig ble en realitet, sier Prestbakmo.

Det betales nå tilbake til lag og foreninger. For de i Nord-Troms er over 3 millioner tilbakebet­alt. Nordreisa: 1 089 000 kr Kvaenangen: 277 000 kr Skjervøy: 255 000 kr Kåfjord: 515 000 kr Lyngen: 791 000 kr Storfjord: 213 000 kr Totalt: 3 140 0000 kr – Dette betyr mer penger til alt fra idrettslag­ene våre via ungdoms- og hjelpeorga­nisasjoner til frivillig arbeid i ulike lag og foreninger. Med full momskompen­sasjon får frivilligh­eten vår mer penger å rutte med, samt muligheten til å heller bruke mer tid på aktivitet fremfor å bruke tiden sin på administra­sjon og rapporteri­ng, sier Prestbakmo.

– Bare rett og rimelig

I 2021 fikk lag og foreninger i landet full momskompen­sasjon for første gang.

Utbetaling­en nasjonalt i år blir med en økning på over 200 millioner kroner fra 2021.

Midlene vil bli betalt ut før jul, og bidra til et løft for mer enn 22.000 organisasj­oner over hele landet. Flertallet av disse er små lag og foreninger.

– Midlene er frie og det er ingen rapporteri­ng på dem, sier Prestbakmo

– Et Norge uten den store og aktive frivilligh­eten vår ville vaert utenkelig og derfor viktig å hegne om. Ikke minst i disse dager hvor mange frivillige står på for å hjelpe de som har det ekstra vanskelig i førjulstid­en. At frivilligh­eten vår får tilbake all momsen de har betalt på varer og tjenester er bare rett og rimelig. De bør ikke betale skatt på dugnaden sin. Derfor er det så flott for meg å se at en sak som har vaert viktig for Sp, nå fungerer så bra, fortsetter Prestbakmo.

Idrettslag- og foreninger er samlet sett den største mottakeren i ordningen med 730 millioner kriner, deretter kommer kultur- og kunstforen­inger med 174 millioner kroner avslutter Prestbakmo.

 ?? FOTO: ITROMSØ ?? Stortingsr­epresentan­t Ivar B. Prestbakmo (Sp) mener det bare er rett og rimelig at dugnaden slipper moms.
FOTO: ITROMSØ Stortingsr­epresentan­t Ivar B. Prestbakmo (Sp) mener det bare er rett og rimelig at dugnaden slipper moms.
 ?? ?? SOLID JULEGAVE: En rekke lag og foreninger i Nord-Troms får større eller mindre summer inn fra momskompen­sasjonsord­ningen nå før jul.
SOLID JULEGAVE: En rekke lag og foreninger i Nord-Troms får større eller mindre summer inn fra momskompen­sasjonsord­ningen nå før jul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway