Grimstad Adressetidende

Ser etter branner fra kirketårne­t

30 meter over bakken henger nå brannvesen­ets nyeste hjelpemidl­er i kampen mot brann i Grimstad sentrum.

- BRANNVERN b Martin Haugen martin.haugen@gat.no

Et helt nytt brannvarsl­ingssystem er montert i toppen av tårnet på Grimstad kirke. Med varmesøken­de kameraer koblet direkte til 110-sentralen skal byens tette trehusbeby­ggelse bli litt tryggere.

Bak en av gluggene i tårnet på Grimstad kirke skjuler det seg nemlig flunkende nytt utstyr som skal gjøre det enkelt å oppdage mulige branner i den tette trehusbeby­ggelsen i byen. To varmedetek­terende kameraer skal oppdage varmeutvik­ling, og et tredje kamera kan så brukes til å zoome inn og se om det brenner. Alt er koblet direkte til 110-sentralen på Stoa.

– Hvis du setter fyr på en avis midt i Storgaten, vil de se det, og hvis det brenner vil det bli sendt alarm så vi kan rykke ut. Kameraet kan zoome inn for å se om det er reelt, sier varabranns­jef Eirik Evensen i Grimstad brannvesen.

Tiltaket er gjort mulig gjennom støtte fra Riksantikv­aren. Systemet som ble installert mandag denne uken dekker sentrum. Planen er at også Biodden skal bli dekket dersom man får støtte til det.

Prioritere­r sentrum

– Det ble dyrere enn vi hadde tenkt. Vi så for oss et kamera til sentrum og et til Biodden, men vi trengte fire. Derfor søker vi om nye to nye kameraer. Foreløpig er ikke Biodden med. Det er tuftet på en vurdering om hvor risikoen er størst. I sentrum er det en del andre aktivitete­r og arrangemen­ter som gjør at risikoen er større der enn på Biodden, forklarer Evensen.

– Det viktigste er å ha det på plass så vi kan overvåke det tette trehusmilj­øet for å få varsel tidlig. Det de frykter med så tette trehusmilj­øer er at det stort sett mangler brannskill­er, så en er redd for bybrann. Det spesielle med Grimstad er at det aldri har brent. Desto viktigere å passe bra på det, sier han.

For å sørge for god overføring av signalet fra det nye systemet måtte Grimstad kirke få fibernett.

– Det var ikke fiber der, så det ble noe av kostnadene, men det ble ikke så ille. Vi hentet det ut fra Arendalsve­ien. Alternativ­et hadde vaert å plassere det på en mast på Møllerheia, men da må en legge strøm og fiber. Så Grimstad kirke er det beste stedet å ha det, sier Evensen.

Mest mulig skånsomt

– Vi har prøvd å gjøre det på en mest mulig usynlig måte. Det ene kameraet måtte ut, mens de andre står inne. De hadde et pilotprosj­ekt med dette på Røros, og der hadde de montert alt på utsiden av kirken. Vi har prøvd å gjøre det mest mulig skånsomt, sier Evensen, som er godt fornøyd med å ha det nye brannalarm­systemet på plass.

– Jeg tror det blir en god løsning for Grimstads befolkning. Det er et skritt til i riktig retning for å få en mer brannsikke­r tilvaerels­e i den tette trehusbeby­ggelsen, sier han, og viser til at flere byer som har brukt samme system til å oppdage branner.

Nå er håpet at det også kommer penger så man kan dekke Biodden med samme system.

– Vi håper selvfølgel­ig vi får penger for å få sluttført prosjektet, sier Evensen.

 ?? FOTO: MARTIN HAUGEN ??
FOTO: MARTIN HAUGEN
 ??  ?? SPENNENDE: Elektriker Trond Støyl fra Agder El-installasj­on synes det er spennende å jobbe med kameraene i kirketårne­t. Her har han løsnet luka hvor de varmedetek­terende kameraene skjuler seg bak to glugger.
SPENNENDE: Elektriker Trond Støyl fra Agder El-installasj­on synes det er spennende å jobbe med kameraene i kirketårne­t. Her har han løsnet luka hvor de varmedetek­terende kameraene skjuler seg bak to glugger.
 ??  ?? AVANSERTE: Brannmann Daniel Krath viser hvordan kameraene ser ut bak gluggene i tårnet.
AVANSERTE: Brannmann Daniel Krath viser hvordan kameraene ser ut bak gluggene i tårnet.
 ??  ?? ANONYMT: Slik ser anlegget ut sett fra utsiden.
ANONYMT: Slik ser anlegget ut sett fra utsiden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway