Grim­stad Mi­sjons­kir­ke

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

til «Sang­kveld rundt fly­ge­let» med Hel­ge Sy­vert­sen ved tan­gen­te­ne. Vi syn­ger kjen­te og kja­ere san­ger sam­men.

Som all­tid har vi god tid til mat, og den­ne gan­gen ser­ve­rer vi re­ker. Ta gjer­ne med litt kon­tan­ter, så splei­ser vi på ma­ten. Vi hø­rer gjer­ne fra deg hvis du kom­mer, send en mel­ding til Elin. Hjer­te­lig vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.