Krist­ne Da­land Rand­gaard

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

fyl­ler 40 år. Kja­ere Kris­ti­ne, gra­tu­le­rer med 40-års­da­gen!

Du er vir­ke­lig ver­dens mest lo­ja­le venn­in­ne!

Uan­sett hva vi gjør vil du all­tid fin­ne, noe godt i al­le, og et ko­se­lig min­ne.

Du tar vare på bå­de fa­mi­lie og ven­ner, sprer kja­er­lig­het til al­le du kjen­ner. Så er du jo him­la mor­som da! Danse­løve og tre­nings­gla’.

De tre gut­ta dine har det jam­men godt, med en mam­ma og kone så sprek og flott!

Vi er su­per­gla­de i deg! Klem­mer fra Good­girls.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.