MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

TORS­DAG

FILADELFIA: SPRÅKKAFEEN har som van­lig åpent hus på tors­dag etter­mid­dag. På kvel­den del­tar Filadelfia på fel­les bønne­møte i Mi­sjons­kir­ka.

BETANIA MENIGHETSSENTER: Sis­te del av tra­fi­kalt opp­frisk­nings­kurs.

FRI­KIR­KEN: DER hvor to el­ler tre er sam­let i mitt navn er jeg midt iblant dem. Vi sam­les i bønn for byen, for me­nig­he­ten og for en­kelt­men­nes­ker. Her kan du få sit­te ned i ro, ak­ku­rat som du er, og Gud hø­rer al­le bøn­ner om de bes høyt el­ler stil­le. Vel­kom­men til al­le.

FRE­DAG

➤ BETANIA MENIGHETSSENTER: Con­nec­tion sam­les til van­lig tid, se­ne­re har One80 sitt ung­doms­møte. Følg One80 på Face­bo­ok for mer in­for­ma­sjon. Vel­kom­men!

HESNES BEDEHUS: Vi min­ner om bede­hus­ba­sa­ren fre­dag kveld. Det blir an­dakt v/Hil­de K. De­lin. Kaf­fe og kaffe­mat. Det blir salg av årer og vi er takk­nem­lig for ge­vins­ter til åre­sal­get. Se an­non­se i tirs­dags­avi­sa. Hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.