vel­kom­men til KIR­KEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - GRIM­STAD KIR­KE FJAERE KIR­KE FEVIK KIR­KE LANDVIK KIR­KE

➤ kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te ved Hjal­mar Bjer­ga og Torun Fløi­stad Rike. Natt­verd. Søn­dags­sko­le. Of­fer til Mi­sjons­pro­sjek­tet. Kirke­kaf­fe.

➤ kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te v/ Hel­ge Spil­ling og In­ger Nora Brå­tveit Holm. Dåp. Natt­verd. Of­fer til me­nig­hets­ar­bei­det. Fa­mi­lie­tur fra Fevik etter guds­tje­nes­ten.

➤ kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te v/To­re Lauk­vik og Kir­sti P. Hau­gen. Natt­verd. Of­fer til Kir­kens By­mi­sjon. Søn­dags­sko­le. Fa­mi­lie­tur etter guds­tje­nes­ten.

➤ kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te. Jostein Ørum og Tom Gam­ble. Sol­strå­len. Mar­ke­ring av Søn­dags­sko­lens dag. Of­fer til me­nig­hets­ar­bei­det. Kirke­kaf­fe. Husk ÅRSMØTE etter guds­tje­nes­ten. Film for bar­na i Kirke­stua un­der års­mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.