Da­gens TEKST

Lei­ren i Potte­ma­ke­rens hånd

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - I BI­BE­LEN An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

➤ om­ta­les men­nes­ket som et leir­kar i Potte­ma­ke­rens hånd, han for­mer det slik som han vil ha det. Fra et men­nes­ke­lig per­spek­tiv for­står jeg bil­det: Først blir man knadd til det ma­te­ria­le potte­ma­ke­ren vil ha, uten luft­bob­ler, så blir man satt på drei­e­ski­ven, (og det kan i sann­het gå rundt for en) inn­til det har fått den for­men mes­te­ren vil ha. Best som man tror man er fer­dig, set­tes man til tørk, og en stund etter ba­erer det i ild­ov­nen! Etter­på ses det etter om det er sprek­ker i det, el­ler om det kan sen­des ut på mar­ke­det – til aere for ham som lag­de det.

Det geni­a­le med det­te er, at det står føl­gen­de: « Når det ka­ret han holdt på med, ble mis­lyk­ket – slikt hen­der med lei­ren i potte­ma­ke­rens hånd – så gjor­de han det om igjen, og la­get et an­net kar, slik som han vil­le ha det» – vel å mer­ke av det sam­me ma­te­ria­le! In­gen­ting ble for­kas­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.