GRA­TU­LA­SJO­NER

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

65 år 75 år Ei­nar Ber­ge, Ber­ge­li 20, fyl­ler 75 år 15. april.

Gerd Vig­dis Lan­de, Groo­se­vei­en 70, fyl­ler 75 år 16. april.

70 år

Ma­rit Kjøls­rud, Rype­vei­en 4, fyl­ler 70 år 16. april.

50 år

Rei­dun Jå­vold, Gle­den 35, fyl­ler 50 år 14. april.

In­ger Eli­sa­beth Berg­gren,

Skib­ber­heia 10, fyl­ler 50 år 16. april.

40 år

Janne Jen­sen, Nord­ås 41, fyl­ler 40 år 14. april.

Nor­vald Andreassen, Troll­dals­lia 48, fyl­ler 40 år 15. april. Anne Mar­grethe Hår­de An­ton­sen fyl­ler 40 år 15. april. Kja­ere Anne Mar­grethe, 40 og gørr­fin! Du els­ker en skravle­kveld med jen­ter og vin. Du er den som pas­ser på at alle har det bra. Den per­fek­te vert­in­ne, det skal du ha! Sjo­ko­lade­trekk på jord­baera og dei­li­ge ka­ker. Du er en mes­ter på de­tal­jer og fif­fi­ge sma­ker.

Du er jo litt tra­eg, men når du først får be­gynt, da dek­ker du lang­bord med den fi­nes­te pynt.

Du er drif­tig og mor­som, og helt uten tvil, den per­fek­te hus­mor, kledd med stil! Gra­tu­le­rer med da­gen, vi er alle gla­de i deg!

God klem fra Good­girls.

Syl­wia Jacecz­ko, Mo­vig­vei­en 5 B, fyl­ler 40 år 15. april.

Nad­ja Vid­nes, Sk­jaer­gårds­vei­en 11, fyl­ler 40 år 16. april.

Jon Tønne­vold fyl­ler 65 år 14. april. Hipp hipp hur­ra for vår kja­ere som blir hele 65 år! Du er et le­ven­de be­vis på at al­der bare er et tall! Evig glad i deg. Ju­lia, Mak­sim og El­ling

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.