Hvor er det blitt av de gode skud­de­ne?

Ar­nold Bjørk­lund vil se spil­ler­ne fyre løs og ban­ke bal­len i mål, og hå­per Grim­stad kan fost­re opp en god, gam­mel­dags mål­sco­rer.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Ar­nold Bjørk­lund

Le­ser­nes me­ning: Skudd i hytt og pine.

Hvor er det blitt av de gode skud­de­ne som fikk nakke­håra til å strit­te Det er flaut å se prof­fer snur­rer og snur­rer som en­der med ei lef­se

Jeg sav­ner tå­skud­det til Rei­dar Berg i søle­pyt­ter og hard­pak­ka grus

Med has­tig­het og kule­bane som en Krag Jør­gen­sen mo­dell 1896

Han svid­de hå­ret på mang en keeper fra al­ler høy­es­te nivå

Til og med hus­buk­ken røm­met tre­ver­ket da Rei­dar en­tret ba­nen

Vi må ha mer «kjøtt på bei­na» og en «fisker» med fo­kus bare på mål

Jeg ven­ter med spen­ning på en ny lo­kal Ivers, Mül­ler el­ler Rei­dar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.