RA­DIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

RA­DIO GRIM­STAD

Lør­dag: Kl. 06-24: Jo­nas Bor­ding, «Mu­sikk­mik­sen».

Søn­dag: Kl. 06-07: Jo­nas Bor­ding, «Mu­sikk­mik­sen». Kl. 15-18: Jo­nas Bor­ding, «Mu­sikk­mik­sen».

Man­dag: Kl. 9-11: Kyr­re Dahl, «Lett blan­ding». Kl. 11-13: End­re Lund­gren, «Kaffe­pau­sen». Kl. 13-15: Hanne Fleisch­er, «Han­nes ti­mer». Kl. 15-18: Jo­nas Bor­ding ,« Et­ter­mid­dags sen­din­gen ». K l. 21-23: End­re Lund­gren, «Kaffe­pau­sen». Kl. 23-24: Kyr­re Dahl, «Lett blan­ding».

MISJONSRADIOEN AUST AG­DER FM 91,6 Lør­dag: Kl. 00-01: 12-ti­men (repr.) Kl. 12-13: Lør­dags­to­ner. Res­ten av døg­net: Norea Pluss.

Søn­dag: Kl. 07-08: Mu­sikk. Kl. 08-09: Ra­dio­søn­dags­sko­len. Kl. 09-12: God søn­dag mor­gen og møte­over­fø­ring. Kl. 13-15: Bl.a. Coun­try Gospel ti­men. Kl. 18-22: Mu­sikk.

Uten­om dis­se ti­der: Norea Pluss. Fas­te inn­slag man­dag: Kl. 00-01: 12-ti­men (repr.) Kl. 06-09: Mu­sikk, Over en åpen bi­bel, Vin­du mot li­vet og møte­oppl. Kl. 12-13: 12-ti­men. Kl. 18-21: Mi­sjon og mu­sikk, Vin­du mot li­vet, Ire­nes kvar­tèr og Vei­en gjen­nom bi­be­len. Mu­sikk­pro­gram.

Uten­om dis­se ti­der: Norea Pluss. FM 107.7:

Lør­dag: Kl. 00-01: 12-ti­men (repr.).

Søn­dag: Kl. 07–15 og kl. 18–22: Som på FM 91,6.

Man­dag: Kl. 06-09 og 18-21: Som på FM 91,6

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.