Har du et ny­hets­tips?

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - HAR DU

➤ et inn­spill el­ler tips, kan dis­se sen­des på e-post til red@gat.no. For vik­ti­ge ny­hets­tips kan du bru­ke mo­bil­num­mer 913 20 106. Der­som avi­sen ute­blir, må dis­tri­bu­sjo­nen kon­tak­tes på føl­gen­de e-post­adres­se: kunde­ser­vice@gat.no. Re­dak­sjo­nen kan dess­ver­re ikke hjel­pe med avis­ut­le­ve­ring. Hele avi­sen er til­gjen­ge­lig som eAvis fra klok­ken 7. Våre nett­si­der www.gat.no blir jevn­lig opp­da­tert med ak­tu­el­le sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.