lo­kal RA­DIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

RA­DIO GRIM­STAD Tirs­dag: Kl. 9-11: Kyr­re Dahl, «Lett blan­ding». Kl. 11-13: End­re Lund­gren, «Kaffe­pau­sen». Kl. 13-15: Han­ne Fleisch­er, «Han­nes ti­mer». Kl. 15-18: Jo­nas Bor­ding, «Et­ter­mid­dags­sen­din­gen». Kl. 21-23: End­re Lund­gren, «Kaffe­pau­sen». Kl. 23-24: Kyr­re Dahl, «Lett blan­ding».

Ons­dag: Kl. 9-11: Kyr­re Dahl, «Lett blan­ding». Kl. 11-13: End­re Lund­gren, «Kaffe­pau­sen». Kl. 13-15: Han­ne Fleisch­er, «Han­nes ti­mer». Kl. 15-18: Jo­nas Bor­ding, «Et­ter­mid­dags­sen­din­gen». Kl. 21: BINGO. Kl. 23-24: Kyr­re Dahl, «Lett blan­ding».

MI­SJONS­RA­DIO­EN AUST-AG­DER, FM 91,6

Fas­te inn­slag tirs­dag og ons­dag: Kl. 00-01: 12-ti­men (repr.) Kl. 06-09: Mu­sikk, Over en åpen bi­bel, Vin­du mot li­vet og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 1213: 12-ti­men. Kl. 18-21: Mi­sjon og mu­sikk, Vin­du mot li­vet, Ire­nes kvar­tèr og Vei­en gjen­nom bi­be­len. Ønske­san­gen (tirs­dag), Møte­plas­sen (ons­dag), Coun­try Gos­pel ti­men (ons­dag).

Uten­om dis­se ti­der: Norea Pluss.

FM 107.7: Tirs­dag og ons­dag: Kl. 06 – 09 og kl. 18 – 21: Som på FM 91,6.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.