Feil dato

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - I SA­KEN

➤ om Fri­vil­lig­bør­sen som kom­mer i ok­to­ber, snek det seg inn en li­ten feil.

In­for­ma­sjons­mø­tet skal nem­lig va­ere 24. april, ikke 24. mai som det sto i lør­da­gens avis. Mø­tet skal va­ere på bi­blio­te­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.