Mis­tenk­te fyr­ver­ke­ri

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - PO­LI­TI­ET MÅT­TE

➤ ryk­ke ut til om­rå­det mel­lom Fri­vold­vei­en og Egra ved to­ti­den natt til man­dag etter mel­din­ger om smell.

«Grim­stad kl. 02.05: To mel­din­ger om smell i om­rå­det mel­lom Fri­vold­vei­en og Egra. Po­li­ti­et har kjørt i om­rå­det uten å av­dek­ke noe ulovlig. Sann­syn­lig­vis fyr­ver­ke­ri, et vit­ne had­de hørt smell og sett lys», skri­ver Ag­der po­liti­dis­trikt i en mel­ding på Twit­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.