Fikk dato for ut­satt kamp

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - JERVS FØRS­TE

➤ kamp i årets

1. di­vi­sjon skul­le egent­lig gått mot Troms­da­len, men den­ne ble ut­satt på grunn av vin­ter­li­ge for­hold i nord. Nå er kam­pen be­ram­met til 6. juni klok­ken 19.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.