BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Min­ste­gul­let vårt, So­fia Bjerk­holt, fyl­ler 7 år den 18. april. Mas­se burs­dags­klem­mer til deg fra Elias, Em­ma og Pep­si, mam­ma og pap­pa. Sku­ter­gut­ten Leif Erik Aas fyl­ler 10 år

17. april. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen.

Du er god som gull og vi er vel­dig glad i deg. Klem fra Han­ne, mam­ma, pap­pa, mor­mor, besta og beste­far. Jon Eivind Hen­rik­sen, Øs­ter­hus, fyl­ler 13 år 17. april. Vi gra­tu­le­rer ten­årin­gen med da­gen. Du er kjempe­kul og grei! Klem fra tan­te Ina, Liam og Co­lin, olde­mor og olde­far, mor­mor og beste­far. Arya Lars­sen, gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen, mas­se klem­mer fra beste­far, beste­mor og tan­te Marthe. Vår gode og snil­le hånd­ball­spil­ler og fot­ball­spil­ler, Julie Lar­senFri­voll, fyl­ler 10 år tirs­dag 17. april! Hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer så mye med da­gen, og gle­der oss til å fei­re deg til søn­dag! Vi er kjempe­glad i deg! Hipp hur­ra for vår flot­te gutt Ailo Se­bas­ti­an Tve­rå Fed­de som blir 5 år i dag, 17. april. Vi er kjempe­glad i deg. Hil­sen pap­pa, mam­ma, Ove Andreas, He­le­na Marie og Vic­tor Mat­heo. Hipp hur­ra for sjarm­trol­let vårt, Io­nas Gith­mark Ni­kolt­sis, som ble 3 år 13. april. Hil­sen mam­ma, pap­pa og Olai Fon­das. Gra­tu­le­rer med da­gen til den­ne fine jen­ta! An­na­bel Nord­skog fyl­ler hele 5 år den 18. april. Klem­mer og gode hil­se­ner fra mam­ma, pap­pa, Emil, grand­ma, beste­far, un­cle og tan­te Sunni­va! Nata­ni­el Ber­ge Mat­hias­sen er nå blitt ten­åring, og far­mor og far­far gra­tu­le­rer hjer­te­ligst med da­gen som var på fre­dag. Vi er kjempe­glad i deg!

Den tøf­fe jen­ta vår, Tu­va Sund­hord­vik, fyl­te 5 år 16. april. Du er en her­lig skøy­er som vi er så glad i. Klem­mer fra Vet­le, Elias, mam­ma og pap­pa. Vår lil­le en­ter­tai­ner, hu­mør­spre­der og hele fa­mi­li­ens go’gutt fyl­te 4 år 16. april. Vi er så glad i deg, Eli­ah. Man­ge klem­mer fra Mathea, Le­an­der, mam­ma og pap­pa. Emi­ly Ber­ge Mat­hias­sen er nå blitt ten­åring. Far­mor og far­far gra­tu­le­rer deg mas­se med da­gen som var på fre­dag. Vi er vel­dig glad i deg. Idretts­jen­ta vår, Er­le Ut­ne, fyl­te 7 år 15. april. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Du er ei su­per jen­te, vi er stol­te av. Burs­dags­klem­mer fra Car­men, mam­ma og pap­pa, mor­mor og far. An­na­bel Nord­skog, fem år den 18. april

En hil­sen til vår vi­kin­ge­prin­ses­se. Her har hun ak­ku­rat vun­net en kamp, på Tron­de­nes, i To­re Hunds rike. Gra­tu­le­rer med da­gen, fra Bes­te og Besta i El­da­sko­gen. Le­and­ra Ber­ge Mat­hias­sen var 4 år på søn­dag. Du er ei blid og vilje­sterk jen­te som vi er vel­dig glad i. Far­mor og far­far gra­tu­le­rer mas­se med da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.