JUNIOR-EM

Grimstad Adressetidende - - SPORT JUNIOR-EM -

Ar­ran­ge­res i Ro­ma i Ita­lia 17.–26. april.

Da­ni­el Gran­de fra Grim­stad bok­se­klubb har som den al­ler førs­te i klub­bens his­to­rie kva­li­fi­sert seg til det­te mes­ter­ska­pet.

Han skal bok­se i 64 ki­los klas­sen, og mø­ter 32 and­re bok­se­re. Må­let er å kom­me til VM i Un­garn i au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.