Vel­kom­men til KIR­KEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - ➤ GRIM­STAD KIR­KE ➤ FEVIK OG ➤ ØSTERHUS ARBEIDSKIRKE

kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te ved Hjal­mar Bjer­ga og Torun Fløi­stad Rike. Natt­verd. Gull­kon­fir­man­ter. Of­fer til me­nig­hets­ar­bei­det. Trenger du kirkeskyss? Ring tlf. 911 59 404.

Fja­ere kir­ke kl. 11.00 – Fel­les fri­lufts­guds­tje­nes­te i Drott­ning­vi­ka v/Hel­ge Spil­ling, To­re Lauk­vik, Rei­dun B Son­ge, In­gunn M Ol­sen og Ing­vild W Limm. Natt­verd. El­le Mel­le-kora og Joy del­tar. Of­fer til Aust-Ag­der Søn­dags­skole­krets. Par­ker på sko­lens par­ke­rings­plass i svin­gen. Ta med pik­nik-mat og noe å sit­te på. Na­tur­sti og mu­lig­het for kano­pad­ling. Ta med vest til bar­na.

kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te. Ør­jan Kron­heim. Kris­tof­fer Aamot. Barne­kir­ken. Of­fer til IKO. Kirke­kaf­fe

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.