GRA­TU­LA­SJO­NER

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

80 år

Erik Char­les Jo­hann­es­sen, Tønne­volds­gate 30 B, fyl­ler 80 år 13. juni.

70 år

Sal­ve Hauk­ås Hå­land fyl­ler 70 år 13. juni. Kja­ere Sal­ve. Gra­tu­le­rer så mye med din 70-års­dag 13. juni. Eld­re til skinns, men fort­satt ung til sinns!

Vi er vel­dig glad i deg og set­ter utro­lig stor pris på deg. Klem­mer fra Elin, An­ne Kris­ti­ne, Richard, Mar­gre­te, Da­ni­el og Sond­re.

60 år

Geir Bruun Svend­sen, Vest­re­gate 39, fyl­ler 60 år 12. juni.

Vi øns­ker å gra­tu­le­re Erik Larsen med 60-års­da­gen 13 juni. Frem­de­les ung og sprek og på en fjell­tur er du all­tid med. Du stil­ler opp for oss, er mor­som og til­byr gode sam­ta-

ler. Vi er vel­dig glad i deg og gleder oss til å fei­re deg! Hil­sen In­ger Hil­de, bar­na dine, svi­ger­barn, barne­barn og for­eld­re.

Ma­ria An­ge­lina Jai­mes De Smith, Tor­aldå­sen 33, fyl­ler 60 år 13. juni.

50 år

Olav Hen­nings­en, Klingremo­heia 22, fyl­ler 50 år 12. juni.

Søl­vi Lille­ma­ehlum, Skole­vei­en 110, fyl­ler 50 år 12. juni.

Li­ne Ka­ri Ras­mus­sen, Furu­fjell 24, fyl­ler 50 år 12. juni.

Eyolf Alek­san­der

Bak­ke, Biodd­ga­ten 9, fyl­ler 50 år 13. juni.

Bjørn In­ge Tofs­land, Ospe­lia 5, fyl­ler 50 år 13. juni.

40 år

Terje Kris­tof­fer­sen Lun­den, Ron­neng­åsen 13, fyl­ler 40 år 12. juni.

Katri­ne So­lum Pedersen, Ber­ge­li 36, fyl­ler 40 år 12. juni.

Da­vi­na Re­becca Dri­ver, Ves­ter­led 81, fyl­ler 40 år 13. juni. Jon­ny Jo­han­sen, min kja­ere snil­le, gode og tål­mo­di­ge mann fyl­ler en­de­lig 40 år 13. juni. Gra­tu­le­rer så in­der­lig mye med da­gen, nuss og klem fra kone­pone.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.