FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ DUGNADSGJENGEN HEL­GE Gun­der­sen dis­po­ne­rer er på 200 per­soner. To­talt blir det lagt ned fle­re tu­sen dug­nads­ti­mer for å få årets Grim­stad­mes­se vel i havn. Dug­nads­ån­den er sterk både i Trav­klub­ben og i Imås.

➤ PER GUNNAR Top­land har ut­vi­det Ri­mi­bu­tik­ken sin til 660 kvm. Da han over­tok Aal­vik Shop­ping i 1981, var den på 200 kvm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.