re­li­giø­se MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

TIRS­DAG

➤ FILADELFIA: PÅ tirs­dag for­mid­dag og kveld er det bønne­mø­ter i Filadelfia. Al­le er hjer­te­lig vel­kom­men!

ONS­DAG

➤ FILADELFIA: FILADELFIA: Ons­dag blir det sis­te for­mid­dags­treff før som­mer­en. Tor In­ge An­der­sen har an­dak­ten. Sang av Åm­li­duo­en og Ar­ne Espe­land. Det blir en sam­ling med god be­vert­ning i hyg­ge­li­ge om­gi­vel­ser. Husk på­mel­din­gen til høs­ten tu­rer til Åm­li og til Fred­heim Leir­sted. Al­le er hjer­te­lig vel­kom­men!

➤ BETANIA MENIGHETSSENTER: Bi­bel, bønn og lov­sang på kvel­den.

➤ NLM MI­SJONS­SA­LEN: På mø­tet i Mi­sjons­sa­len ons­dag kveld er det Andreas Årik­stad som ta­ler.

Det er bønne­møte en halv ti­me før mø­tet.

Hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.