Mo­tor­syk­list vel­tet

En mann­lig MC-fø­rer ble sendt til syke­hus etter å ha vel­tet på mo­tor­syk­ke­len i rund­kjø­rin­gen ved Mor­holt søn­dag.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Ja­nicke@gat.no

Den mann­li­ge MC-fø­re­ren var be­visst og oppe­gå­en­de, men ble sendt til akutt­mot­ta­ket for sjekk.

Kun ett kjøre­tøy skal ha va­ert in­volvert i ulyk­ken.

Po­li­ti, brann­ve­sen og luft­am­bu­lan­sen ryk­ket ut til ste­det. Mel­din­gen gikk først å at en per­son var liv­løs.

Ulyk­ken skal ha skjedd ved rund­kjø­rin­gen ved Mor­holt­krys­set på E18.

FOTO: BAARD LARSEN/FROLENDINGEN

UHELL: Mo­tor­syk­lis­ten vel­tet i rund­kjø­rin­gen ved Mor­holt. Bi­len på bil­det var ikke in­volvert i ulyk­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.