Spil­te sjakk i gå­gata

Noah Au­gust Sme­land vant al­le sine seks kam­per da dte ble ar­ran­gert mes­ter­skap i lyn­s­jakk i Gå­gata lør­dag.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - Grim­stad Sjakklubb

Lør­da­gens åpne Aust-Ag­der mes­ter­skap i lyn­s­jakk ble gjen­nom­ført i gå­gata, uten­for Plate­ba­ren og Smag og be­hag.

Tur­ne­rin­gen var et sam­ar­beid mel­lom Lil­le­sand, Grim­stad og Aren­dal sjakklubb, og to­talt 23 per­soner del­tok, (14 voks­ne og 9 barn.

Tur­ne­rin­gen var­te i tre ti­mer, og det var pe­riode­vis sva­ert varmt når sto­la stek­te, men det vir­ket ikke som om det la en dem­per på spille­hu­mø­ret.

Man­ge nys­gjer­ri­ge forbi­pas­se­ren­de stop­pet opp for å se på de iv­ri­ge brett­spil­ler­ne, og fle­re ut­tryk­te at de øns­ket å del­ta nes­te år.

Kurt Øie­stad er le­der i Grim­stad sjakklubb og ut­ta­ler at han hå­per det­te blir en år­lig tra­di­sjon!

I barne­klas­sen gjor­de Noah Au­gust Sme­land rent bord med seks sei­re på seks kam­per, og det var for­øv­rig im­po­ne­ren­de hvor god kon­troll man­ge av bar­na had­de på sjakk­brik­ke­ne.

I vok­sen­klas­sen var det As­bjørn Myh­re (Flekke­fjord sjakklubb) som trakk det lengs­te strå­et foran Sind­re Fos­sum (Aren­dal sjakklubb) og Knut Mo­holt (Grim­stad sjakklubb).

IV­RI­GE: Del­ta­ker­ne lot seg ikke dis­tra­he­re av det var­me va­e­ret lør­dag for­mid­dag.

RENT BORD: Noah Au­gust Sme­land vant al­le sine seks kam­per.

TRAKK MAN­GE: Det var 23 som del­tok i det åpne mes­ter­ska­pet lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.