lo­kal RA­DIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

SØRLANDSRADIOEN Tirs­dag: Kl. 06-09 Mor­gen­sen­ding med ny­he­ter, avis­over­sikt, va­er­var­sel og god mu­sikk. Kl. 09-11 Lett blan­ding Kl. 11-13 Kaffe­pau­sen. Kl. 13-15 Han­nes ti­mer. Kl. 15-18 Et­ter­mid­dags­sen­din­gen med ny­he­ter og god mu­sikk. Kl. 18-20 End­re Lund­gren. Kl. 20-21 Jo­nas Bor­ding. 21-23 Pando­ras box, Tore Hå­land.

Ons­dag: Kl. 06-09 Mor­gen­sen­ding med ny­he­ter, avis­over­sikt, va­er­var­sel og god mu­sikk. Kl. 09-11 Lett blan­ding Kl. 11-13 Kaffe­pau­sen. Kl. 13-15 Han­nes ti­mer. Kl. 15-18 Et­ter­mid­dags­sen­din­gen med ny­he­ter og god mu­sikk. Kl. 18-20 End­re Lund­gren. Kl. 20-21 Jo­nas Bor­ding. 21-23 Ons­dags­bin­go med nes­ten 50.000 i ge­vins­ter på det mes­te.

MISJONSRADIOEN

FM 91,6 - DAB og In­ter­nett Fas­te inn­slag tirs­dag og ons­dag: Kl. 00-01: 12-ti­men (repr.) Kl. 06-09: Mu­sikk, Over en åpen bi­bel, Vin­du mot li­vet og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 1213: 12-ti­men. Kl. 18-21: Mi­sjon og mu­sikk, Vin­du mot li­vet, Ire­nes kvar­tèr og Vei­en gjen­nom bi­be­len. Ønske­san­gen (tirs­dag), Møte­plas­sen (ons­dag), Coun­try Gospel ti­men (ons­dag).

Uten­om dis­se ti­der: Norea Pluss.

FM 107.7: Tirs­dag og ons­dag: Kl. 06 – 09 og kl. 18 – 21: Som på FM 91,6.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.