Ord­fø­re­rens uke­plan

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ DET­TE ER uke­pla­nen for ord­fø­rer Kjetil Glims­dal (KrF) den kom­men­de uka. End­rin­ger kan fore­kom­me, så følg med på kom­mu­nens hjemme­side for opp­da­tert plan.

Tirs­dag 12. juni: 15.00: Kon­troll­ut­val­get

Ons­dag 13. juni:

9.00: Møte om heste­vei Ros­holt 13.00: Foredrag hos NAV 15.00: HKH Kron­prin­ses­se Met­te Ma­rit be­sø­ker Stine So­fie­sen­te­ret

18.00: Åp­ning av Kort­film­fes­ti­va­len, med HKH Kron­prin­ses­se Met­te Ma­rit

Tors­dag 14. juni:

9.00: Kon­troll­ut­val­get 18.00: Av­slut­ning for mas­ter­stu­den­ter UiA

Fre­dag 15. juni:

10.00: Sty­rings­grup­pe ATP og by­miljø­pak­ke

12.00: Råds­for­sam­ling i AustAg­der ut­vik­lings- og kom­pe­tanse­fond

14.00: Ge­ne­ral­for­sam­ling Jor­døya tomte­ut­vik­ling

Man­dag 18. juni:

9.00: Møte med råd­man­nen 10.00: Styre­møte E18 13.00: Gruppe­møte 14.00: Kom­mune­styre­møte

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.