Gar­den kom­mer til Øs­ter­hus

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ H.M. KON­GENS Gar­de kom­mer til Grim­stad igjen for å hol­de opp­vis­ning 25. juni. Da er det nem­lig åpen dag på Stine So­fie­sen­te­ret i Øs­ter­hus.

– Det vil bli åp­ning av den nye sanse­ha­gen, gitt til sen­te­ret av Grieg Foun­da­tion. I til­legg vil det bli en stor­slått opp­vis­ning med 130 gar­dis­ter fra H.M. Kon­gens Gar­de uten­for Vi­king­bad og ut­de­ling av Barne­retts­pri­sen. Det vil også bli gra­tis mat og drik­ke, mel­der Stine So­fies stif­tel­se på sine face­bo­ok­si­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.