Reg­net had­de ikke noe å si

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ DE SIS­TE uke­ne har det som kjent va­ert varmt og tørt i lan­det, og skog­brann­fa­ren har der­for va­ert sva­ert høy. Det var der­for fle­re som gle­det seg over vann­drå­pe­ne som kom over Grim­stad i hel­gen, men al­le­re­de før de kom sa brann­ve­se­net at de ikke kom til å ha noe å si for brann­fa­ren.

– Vi føl­ger med på va­e­ret, og det er meldt noe regn på søn­da­gen. Men kom­mer det kun no­en mm har det in­gen be­tyd­ning så tørt som det er i skog­bun­nen nå, sa Erik Bach hos brann­ve­se­net til Adres­sa.

– Det reg­net som er meldt er ikke nok til å sen­ke skog­brann­fa­ren, sa han.

Så var det hel­ler ikke så man­ge drå­pe­ne som kom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.