Inn­brudd på Car­avan­sen­te­ret

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ NATT TIL søn­dag brøt uved­kom­men­de seg inn på Car­avan­sen­te­ret. Det var ved halv tre ti­den natt til søn­dag at po­li­ti­et på Twit­ter meld­te om inn­brud­det.

– Vi har un­der­søkt åste­det, og en dør inn til byg­get er brutt opp. Vi har va­ert gjen­nom byg­get og sjek­ket at det ikke var folk in­ne. Vi har også søkt i om­rå­det rundt ute uten å fin­ne no­en per­soner, sier The­re­se Weis­ser hos Ag­der po­liti­dis­trikt i Kris­tian­sand.

Po­li­ti­et har opp­ret­tet sak på for­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.