gam­le GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Verk­sted­byg­nin­gen ved den gam­le Fag­sko­len er jev­net med jor­den, iste­den skal det kom­me barne­have på om­rå­det. Byg­get ble satt opp i 1939 og var alt­så nes­ten 80 år gam­melt. Bil­det til det­te post­kor­tet ser ut til å va­ere tatt like etter at byg­get sto fer­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.