I NY­HETS­BIL­DET

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

KON­GE­LIG BE­SØK: Kron­prin­ses­se Met­te-Ma­rit kom ons­dag etter­mid­dag til Sti­ne So­fie Sen­te­ret i Øs­ter­hus. Her skul­le hun få en om­vis­ning og ori­en­te­ring. Hun ble tatt i mot og øns­ket vel­kom­men av Ada So­fie Auste­gard i stif­tel­sen. - Det­te er utro­lig stort, sa Auste­gard. Les mer om be­sø­ket til kron­prin­ses­sen på gat.no.

FOTO: MAR­TIN HAU­GEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.